In geval van ernstige spoedgevallen en pijnklachten dient u allereerst telefonisch contact op te nemen met onze praktijk.

 

Weekenddienst/avonddienstregeling

Onze regio kent sinds jaren een uitstekende regeling voor opvang van spoedgevallen.

Het is niet de bedoeling daar gebruik van te maken voor problemen die tijdens de normale praktijkuren
kunnen worden behandeld.
Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval, uitgevallen tanden, een nabloeding of een acute ontsteking.

Het algemeen spoednummer voor de Tandartsen Vereniging Land van Cuijk is :

0485-380350

U wordt dan rechtstreeks doorgeschakeld naar de dienstdoende tandarts.

De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp,
voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terugverwezen.

Houdt u er rekening mee dat een bezoek aan de spoeddienst naast de behandeling extra kosten met zich meebrengt,
die vaak direkt contant afgerekend dienen te worden. U ontvangt een nota die u bij de Zorgverzekeraar kunt indienen.

De avonddienst loopt van maandag tot en met donderdag van 18.00 – 8.00 uur.
De weekenddienst loopt van vrijdagochtend tot en met maandag van 8.00 – 8.00 uur.